fbpx

Спиралата на живота в осъзнатото ни съществуване

Всеки поне веднъж в живота си е чувал понятието Сакрална геометрия.
В нея се преплитат наука, изкуство, духовност и религия.

Освен принципите на красотата, в по-глобален смисъл откриване принципите на живота, съдържащи се в структурата на всички живи същества – от клетките, охлювите, цветята, дори и хората.

За да сме осъзнати и живеем живота си в красота и хармония, трябва да изучим принципите на Сакралната геометрия.

Всичко в Света е Енергия в постоянна промяна, 

която може да бъде описана математически и геометрически. Енергиите във Вселената не се увеличават или намаляват, а непрекъснато се трансформират от един в друг вид.
Няма начало и край, само промяна.
Краят на един цикъл бележи началото на друг.
От танца на атомите до спираловидните Галактики всеки тип движение и нарастване се управлява от един и същ набор математически закони и в тези закони, показани чрез геометрични символи се крие древната тайна на Сътворението.

Символите от Сакралната геометрия представляват математически и геометричен модел на цикъла на Сътворението.

Символите на Сакралната геометрия са Семето на живота, Яйцето на живота, Цветето на живота, Плода на живота и Златната спирала.
Златно сечение (известно още като златна пропорция, спирала, златен коефициент или божествена пропорция) е не само математическо понятие, но е символ за красота, хармония и съвършенство в изкуството, науката и природата. Терминът „златно сечение“ е въведен от Леонардо да Винчи като пропорция за „идеалното човешко тяло“. То е било познато на египтяните и древните гърци още в античността.

От друга страна спиралата е вековният интуитивен символ на духовното развитие и нашата идентичност с Вселената. 

Намира се в култури по целия свят и е отразено в шаманизма, змийските култове, драконовата ерудиция, геомантията, магията, мистицизма и ритуалното изкуство и танц през цялата история.
Какъв е символът на спиралата на живота?

Спиралата на живота символизира 

физическото, умственото и духовното развитие на човешкия живот, криволичещ през сменящите се сезони на неговите години.
Универсалността на спиралния символ се крие в способността му да предава множество значения в различни култури и контексти.

Когато говорим за Спиралата на живота, имаме предвид:

  • Разширяване на съзнанието
  • Растеж и разгръщане на потенциал
  • Пътуване и трансформация
  • Възприемане на обратите на живота
  • Баланс, хармония, намиране на равновесие

 

Символът на спиралата има дълбоко значение, тъй като представлява разширяването на съзнанието и трансформиращото пътуване към просветлението.

Този древен и универсален символ въплъщава множество интерпретации в различни култури, но една обща нишка е връзката му с личностното израстване и духовната еволюция.

В основата си спиралата представлява безкрайните цикли и ритми на живота. Точно както една спирала се движи в посока нагоре или надолу, докато непрекъснато се върти около централна точка, самият живот е съставен от различни цикли – раждане, растеж, разпад и прераждане. 

 

Тези цикли се проявяват в природата, взаимоотношенията и личностното развитие. Символът на спиралата ни насърчава да разпознаем и прегърнем тези природни ритми.

Чрез интроспекция и внимание можем да разберем по-добре себе си и своето място в по-голямата вселена. Отделяйки време за размисъл върху нашите мисли, емоции и действия, ние придобиваме представа за нашите собствени модели и тенденции. Това самосъзнание е от решаващо значение за идентифициране на области, в които може да сме извън равновесие или да изпитваме дисхармония.

Като се приведем в съответствие с ритмичния поток на спиралата, ние се научаваме да се справяме с предизвикателствата на живота по-лесно. Вместо да се съпротивляваме или да бъдем завладени от хаотични ситуации, можем да намерим стабилност, като прегърнем приливите и отливите на съществуването.

Спиралата ни учи да се адаптираме и променяме. Да приемаме както възходите, така и паденията и да поддържаме чувството на вътрешно спокойствие по време на пътуването.

Освен това спиралата символизира растеж, разширяване и еволюция. Докато преследваме личностно израстване, срещаме възможности за учене, трансформация и самоусъвършенстване.

Спиралата ни напомня да останем отворени за нови преживявания, да се простираме отвъд зоните си на комфорт и да прегърнем непрекъснатия процес на израстване.

Свещената или сакрална геометрия 

е завладяваща тема, която човек може да прекара цял живот в изучаване. 

Тези структури символизират различни аспекти на Вселената и могат да се използват за представяне на концепции като единство, баланс и хармония.

Как може да се случи това? – в МегАрт център можете да намерите невероятни практични курсове с водещ Мега Костова, художник, педагог, изследовател на човешкия ум и инструктор по метода Нейрографика, които свързват Сакралната геометрия и метода Нейрографика и ще научите 

 ⭐  за вселенските принципи и как работи света 
 ⭐  как да се хармонизираш с него
 ⭐
 как да структурираш своите проекти и ситуации,
 ⭐  как да можеш сам да построяваш всички тези структури и хармония
 ⭐ 
 как да изследваш и намираш правилния път с лабиринти на живота
 ⭐ 
 как да използваш и кодираш енергията на мандалите и 
 ⭐
 как да релаксираш и да се освободиш от стреса с дзен завъртулки рисунки.

 

В тези курсове не се занимаваме със самите математически модели на тези структури и пропорции. Ние ги разглеждаме като форми, принципи и закони, които всеки може да усвои чрез прости примери и лесни за научаване и прилагане техники.

Чрез тези знания и техники човек неусетно започва да структурира, хармонизира и подрежда вътрешния си свят и да сътворява действителността си в синхрон с Вселенските формули и език.

Опитай!

 

Вижте всички курсове Сакрална геомерия >>