"Защо Нейрографика не работи“
или ТОП 10 най-често срещани грешки

Защо Нейрографика „не работи“ или ТОП 10 най-често срещани грешки

Да очаквате още в първата рисунка да разрешите важен за вас казус

 Да задавате няколко теми за разрешаване с една нейрографична рисунка – не може да разрешите всички ваши проблеми наведнъж
Да мислите, че може да усвоите метода само с демонстрационен открит урок или въобще само с един урок

Непознаването на основния базов Алгоритъм 1 на Нейрографика е възможна причина. Основният курс ви въвежда в основните правила и техники и как се ползват, как се формулира тема и структурира нейрографичната рисунка с метода 

Непознаването на 10 принципа на Нейрографиката

Неправилно окръгляне

Ако се откажете при първото появило се съпротивление или дискомфорт. В завизиост от личният ви казус, който искате да разрешите, рисуването на нейрографика, може да не е винаги така приятно и медитативно.

Да смятате, че метода Нейрографика е само тези красиви рисунки, а всъщност това е само 1/3 от нейрографичния процес
 Да се обучавате при хора, които не са дипломирани иснтруктори и съответно не могат да ви въведат успешно в метода
 Да рисувате за други хора и разрешаване на чужди проблеми, и да очаквате това да повлие на техния живот или да им помогнете. Метода Нейрографика е персонала самопомощ.

 

Споделете  грешката, която ви се е случвало да направите и добавете вашата опитност, за да помогнете на друг да не прави същата грешка: www.facebook.com/groups/MEGAneirografika

 

Защо наистина работи метода Нейрографика?

Нейрографиката е метод, която включва рисуване на линии със свободна форма или „Невро Линии“. Те имат за цел да направят връзката между съзнанието и несъзнаваното, и така да получим достъп до вътрешното Аз чрез използване на специфичен алгоритъм от метода. 

Това е форма на изкуство, която също така ангажира както нашата естетическа, така и емоционална интелигентност, предизвиквайки положителни промени в нашата реалност. Създава положителни промени когато изпитваме тревожност, безпокойство и дори депресия.

Нейрографика създава медитативно, но осъзнато състояние чрез създаването на нови невронни връзки, Думата нейрографика (неврографика) обхваща две понятия в себе си: “невро”, отнасящо се до мозъчните клетки и връзките между тях и тялото, и “графика”, като изображения на образи, форми и идеи в изкуството. Този метод има точни и ясни правила , но и позволява огромна творческа свобода, благодарение на своята проста и положително въздействаща рисунка, която не изисква предишен опит в умението да рисувате и няма възрастова граница.

Нейрографика е метод, обоснован на научни изследвания на невровръзките в нашия мозък, които се активират или се създават нови с нейрографичното рисуване. Така енергията започва да тече през тях, променяйки начина, по който мислим и действаме.

Това позволява да се отработват негативни емоции като гняв, страх и несигурност. Преминавайки през определени стъпки, ние ги трансформираме в обич, уважение, самоосъзнаване, подобряване на отношения, себепомощ и  определяне на намеренията ни. Така в метода моделираме нашите визия и цели.

Чрез тези абстрактни рисунки, Нейрографика използва визуализиращи техники, които ще ти помогнат:

 ⭐  С помощта на нашето подсъзнание да влияеш и да оформиш житейски ситуации, взаимоотношения и успешни цели.

 ⭐  Да откриеш, че можеш да взаимодействаш и общуваш с твоите мисли, да ги настройваш в желана от теб насока

 ⭐  Да моделираш по необичаен начин мислите си, като материя, която може да огъваш, увеличаваш, променяш заряда й и чувствата, които поражда у теб.

 ⭐  Да навигираш мислите си от миналото, настоящето и развитието им в бъдещето.

Да  постигаш ефективно целите си.

С помощта на нейрографичните рисунки, човекът разполага с изумителната способност да предвижда и прекроява собствената си съдба и бъдещи събития.

Изучи метода Нейрографика и стани творец на живота си!

Имаш Проблем? Нарисувай си решението с Нейрографика