Курс #5 Тор и Куб Метатрон – ускорител и първата информациона система

Платоновите тела са правилни многостени, които се характеризират с еднакви правилни многоъгълници за стени и равни многостенни ъгли. Тези Платонови тела са азбуката на Свещената геометрия. Те са първата информационна система, която се извлича от Куба на Метатрон. 

Стабилността на симетричните правилни форми е научно доказана. Поради това, чрез тях е изградена цялата Вселена. 

Тези форми допускат само-видизменение, единствено при нужда от преход и преобразуване на хаоса в ред.

По същата причина, можем да ползваме тези геометрични симетрични форми за осъзнаване, хармонизиране и постигане на устойчивост на живота ни.

ТОР и КУБ Метатрон са част от Платоновите тела:  
 1. звезден тетраедър – огън
 2. октаедър – въздух
 3. икосаедър – вода
 4. додекаедър – прана/етер
 5. сферата – пустота
 6. кубът – земя – Куба на Метатрон
 
ТОР е абстрактен модел на триизмерна самоуправляваща се композиция – торсионно поле.
Торсионното поле е нашата жизнена енергия. То пренася и съхранява информация, а не енергия. Може да влияе на пространството около нас и няма ограничение във време и пространство.
ТОР се захранва с положителна енергия, добри дела, съзидателни мисли и добри постъпки, от енергията на любовта.
Силата на Торсионното поле отслабва, когато отсъства положителна енергия.
ТОР може да възникне под въздействието на съзнанието.

В геометрията ТОР е ротационна повърхнина с форма на геврек, която се получава при завъртането на окръжност около ос, лежаща в нейната равнина.

Куб Метатрон съдържа в себе си всяка геометрична форма позната във Вселената.

 • водещ: Мега Костова
 • курсът е част от поредицата Курсове  Сакрална геометрия
 • всеки курс има 2 видео урока
 • курсовете могат да се вземат самостоятелно и не са свързани в последователност
 • във вашият личен профил, в сайта ще имате неограничен достъп до видеозаписите
 • цена: 180 лв./курс

Структурите Тор и Куб Метатрон са част от Сакралната геометрия, която е приложна наука. Тя се занимава с формите, композициите и съотношенията, по които е създаден и функционира светът.

Какво ще получите в курса Тор и Куб Метатрон?

✅  Техника да преструктуриране казуси и проблеми с Куб Метатрон

✅  Ще научите шест авторски техники за ускорение, защита, саморегулиране и разширение с помощта на геометричната фигура ТОР. Техники, които да използвате за трансформация като:

 • Ускорител на време, ресурси, енергия, процеси
 • Саморегулиращ се информационен вихър
 • Усукващ времето и пространството
 • “Геометрично око – 1” техника за фокусираме и засилвате на интелекта ни
 • “Геометрично око – 2” Техника за осъзнато настояще, когато имаш информация от миналото и бъдещето
 • Тор и метода Нейрографика

✅  Ще разберете защо и как тези структури са началото на всичко

✅  Ще съчетаем фигурата Тор и метода Нейрографика

✅  Как се чертаят геометричнте фигури на Платоновите тела

✅  Идеи къде и за какво може да прилагаме знанията от този курс

Ще можете, следвайки инструциите на Мега Костова, стъпка по стъпка,  да създавате своите връзки, да проектирате плановете си и да впрегнете сили и да постигнете хармония.

📢 Какво получаваш: ⭐️ Курс и много повече!

Получаваш Личен профил в платформата за обучения

Можеш да се включиш в курса по всяко време и да започнеш веднага

Обучаваш се със собствено темпо и в удобно за теб време

Онлайн курсът включва 2 видео урока

Не си сам в обучението: Всяка сряда, среща с Мега в ZOOM - 60 минути за въпроси и отговори за Нейрографика - следете FB месинджър

Достъп до курса имаш 365 дни, а ако си получил сертификат - достъпа ти става неограничен

За да получиш сертификат, трябва да предадеш до 2 рисунки на урок

Меглена Костова

Аз съм Мега Костова 

Дипломиран инструктор по Нейрографика, специалист и Естетически коуч и Нейро Педагогика, художник, изследовател на творческия потенциал, създател на МегАрт Център и невероятните курсовe по Сакрална геометрия с Мега, Отключи худoжника в теб и методът Рисувай с две ръце.  

Творчеството е нашият компас към нови идеи, нови решения и нови начини на мислене. То разпалва огъня на вдъхновението, който ни подтиква да изграждаме по-добър свят – за себе си и за другите.

Моята мисия е да отключа потенциала за творчество във всеки от вас, вдъхновявайки ви да откриете своите уникални способности и да създадете своята собствена реалност.

Какво казват за курсовете и уъркшопите с Мега