Как се предава домашното задание за да получите моята обратна връзка – супервизия:

Копирайте файла на вашата рисунка. На коментар копирайте текста от шаблона. Попълнете вашите наблюдения. 

Всяка нейрографична рисунка е придружена с описание в осемте стъпки на базовия алгоритъм и във всяка точка наблюдение в четерите фокуса на внимание

ШАБЛОН

Името на алгоритъма:                    

1. Тема 0.1 и  брой думи на активацията:

2. Композиция:
3. Слепване с окръгляне:
4. Интеграция:
4.1. Фигура и фон:
4.2. Архетипиране:
5. Линиите на полето:
6. Фиксация:
7. Стилизация:
8. Обобщения:
8.1. Тема 0.2 и броя думи във втората активация:
8.2. Събития и резултати:

В описанието можете да добавите накрая и вашите въпроси!

Припомням четири точки на вниманиетo:

1. Наблюдавате промяната на това което виждате в рисунката.
2. Наблюдавате промяната на чувствата и емоциите, които изпитвате.
3. Наблюдавате промяната на физическите усещания и какви сигнали ви дава тялото.
4. Наблюдавате промяната на смисъла на темата, какво осъзнавате в процеса и изводите.