НейроЦели – Алгоритъм 8 на метода Нейрографика​

Овладейте най-мощния алгоритъм за моделиране на вашия живот, на ваши реални цели и  постижения.

Това е най-мотивиращият алгоритъм в Нейрографиката. Той учи как правилно да формулирате цел. И най-важното – как да начертаете цел, така че тя да подтиква и вдъхновява. Алгоритъмът се използва активно от треньори, психолози и коучове.

НейроЦел отваря напълно различен свят за нас: светът на желанията. 

Този курс е за всеки, който:

 • не се води по течението, а организира живота си с планове, поставя си цели и работи за реализацията им, следва начертания си план и знае какви резултати да очаква
 • иска да достигне качествено ново ниво на живот
 • иска да повиши личната си ефективност
 • се стреми към хармония на вътрешния и външния си свят
 • иска да мотивира себе си да изпълнява всякакви задачи
 • иска да се научи да формира визуално целите си и тяхното постигане
 • иска да се справи със страховете и съмненията си
 • е готов да свърже ресурсите на подсъзнанието за ефективен резултат

Затворете очи и покажете с ръка къде е вашата цел. 

Някой показва, че е отстрани или отзад.. Някой показва, че целта е директно напред. Ако покажете с ръка, че целта ви е напред, това означава, че все още не сте готови да постигнете целта си. Все още трябва да стигнете до нея. Целта трябва да бъде във вас и само във вас. А онова, което е напред и предстои, е Резултатът! 

Да поставиш цел е просто, екзистенциално знание. Това е интегративен, геометрически способ на мислене, който различава какво е цел и резултат. Целта е това, което ни концентрира и мотивира, а Резултатът е това, което ни прави удовлетворени, щастливи. Постижението е линията, по която развитието на контекста се движи към Резултата.

Цел, постижения и резултат са напълно различни неща и имат различно графично изображение. Когато казваме думата „цел“, всъщност казваме: „Това ме мотивира!“ За повечето хора това, което ги мотивира в началото, е много различно от това, което получават в края. Защо? Тъй като в процеса на постигане се появяват толкова много фактори, които влияят на резултата, че е практически невъзможно да се предвиди какъв ще бъде този резултат в крайна сметка. Целта е това, което мотивира и въодушевява човек. Почувствайте и нарисувайте всички възможни стъпки, за да постигнете най-добре целта си.

В процеса на обучение ще се научите: 

 • как да създадете визуални образи, които са заредени и водят до успех и постижения
 • как да се доближите до желания резултат
 • как да визуализирате далечното, така че да мотивира съзнанието и да ви дърпа напред
 • как да зададете мащаба на амбициозна цел
 • с какви техники може да моделирате целия процес от поставяне на цел до получаване на резултат
 • как да повишите личната ефективност и мотивация
 • как да неутрализирате ограничения във вашите стъпки към целите ви
 • как да премахнете вътрешния си стрес, свързан с взимане на решения
 • как да синхронизирате целите и ценностите си
 • как да имате положителна промяна и взаимодействия с околния свят
 • как да формирате нови естетически умения и знания

 

Мега Нейрографика

📢 Какво получаваш: ⭐️ Курс и много повече!

Получаваш Личен профил в платформата за обучения

Можеш да се включиш в курса по всяко време и да започнеш веднага

Обучаваш се със собствено темпо и в удобно за теб време

Онлайн курсът включва 4 въвеждащи урока и 4 видео урока по 120 мин.

Получаваш обратна връзка с видео супервизия на 4 нейрографични рисунки

Не си сам в обучението: Всяка сряда, среща с Мега в ZOOM - 60 минути за въпроси и отговори за Нейрографика - следете FB месинджър

Достъп до курса имаш 365 дни, а ако си получил сертификат - достъпа ти става неограничен

Получаваш международен сертификат Ползвател на Нейрографика от Института по психология на творчеството, при успешно преминато обучение и одобрени задания със супервизии от инструктор по Нейрографика.

специална пакетна цена за всички 9 алгоритъма в обучението по Нейрографика ​

Ще получите моята подкрепа като ментор, ако искате Нейрографика да стане ваша професия

За да участвате в този курс, препоръчително е да сте преминали Основен Курс Ползвател на Нейрографика. Алгоритъм 1! 

Аз съм Мега Костова – вашият инструктор по Нейрографика,

Художник, дипломиран инструктор, специалист и естетически коуч по Нейрографика, изследовател, създател на МегАрт Център, курса “Отключи художника в теб” и метода “Рисувай с две ръце”. ⭐ Нейрографика е метод за самопомощ ⭐ Работи се лесно и приятно ⭐ Не е необходимо да имаш специални умения по рисуване ⭐ Стани творец на живота си с метода Нейрографика.  

Препоръчвам Нейрографика на всички, които са решили да изучават практики за личностни промени. Аз ще ви помогна успешно да изучите и прилагате този уникален метод както в личния живот, така и във вашия бизнес.

 🌈 Научете повече за Нейрографика

За Деветте алгоритъма в Нейрографиката

Курсът е част от цялостна програма за изучаване на този метод.

Програмата включва 9 алгоритъма, изучаване на метода Нейрографика, в които са включени 51 техники.

Усвояването им ви дава дълбока личностна трансформационна практика и техники и инструменти за управление на живота ви.

Алгоритмите на Нейрографика са свързани с решаването на стратегически проблеми, с решаването на комуникационни казуси, с техники за моделиране на личността, с концепция и реализиране на целите, с решаването на казуси и постигане на резултати, с освобождаването от ограничения, с хармонизиране на личността и психологическия комфорт, със свързване с енергията вътре в нас и с вселенските ресурси.

👉 виж всички сертифицирани курсове >