НейроСкициране – Алгоритъм 4 на метода Нейрографика

Нейро скицирането е нейропрактиката в нейрографиката, която се състои в методите за бързо рисуване с цел постигане на бързи промени в състоянието, отношението или изображението на изобразения обект.

Цел на курса

Курсът Нейроскици е четвъртият алгоритъм в Нейрографиката. 

Целта му е да ви въведе в състояние, което освобождава  художника във вас, задръжките, преградите, спирачките, които сте поставили пред твореца в себе си.

Нейроскицирането е практиката на Нейрографиката, която се състои в бързи техники на рисуване.

Рисуваме геометрични фигури и техните композиции. Рисуваме предмети от живота (портрет, пейзаж, натюрморт). Създаваме художествени нейрографични рисунки по даден образец. Ще видим нов подход към съдържанието, състоянието на света около нас и на процеса на мислене към изобразения обект.

Този курс е за всеки:

  • изследовател на Нейрографиката, който иска качествено да разшири инструментите в неврографското рисуване.

  • който иска да научи принципите на бързите композиции, за решаване и моделиране на лични житейски модели.

  • който се стреми да овладее хармонията и красотата на живото мислене на хартия,  да скицира и рисува

  • който не се страхува от предизвикателството да научи нови неща

  • е готов да отключи художника в себе си.

📢 Какво получаваш: ⭐️ Курс и много повече!

Получаваш Личен профил в платформата за обучения

Можеш да се включиш в курса по всяко време и да започнеш веднага

Обучаваш се със собствено темпо и в удобно за теб време

Онлайн курсът включва 4 въвеждащи урока и 4 видео урока по 120 мин.

Получаваш обратна връзка с видео супервизия на 4 нейрографични рисунки

Не си сам в обучението: Всяка сряда, среща с Мега в ZOOM - 60 минути за въпроси и отговори за Нейрографика - следете FB месинджър

Достъп до курса имаш 365 дни, а ако си получил сертификат - достъпа ти става неограничен

Получаваш международен сертификат Ползвател на Нейрографика от Института по психология на творчеството, при успешно преминато обучение и одобрени задания със супервизии от инструктор по Нейрографика.

специална пакетна цена за всички 9 алгоритъма в обучението по Нейрографика ​

Ще получите моята подкрепа като ментор, ако искате Нейрографика да стане ваша професия

За да участвате в този курс, препоръчително е да сте преминали Основен Курс Ползвател на Нейрографика. Алгоритъм 1! 

Аз съм Мега Костова – вашият инструктор по Нейрографика,

Художник, дипломиран инструктор, специалист и естетически коуч по Нейрографика, изследовател, създател на МегАрт Център, курса “Отключи художника в теб” и метода “Рисувай с две ръце”. ⭐ Нейрографика е метод за самопомощ ⭐ Работи се лесно и приятно ⭐ Не е необходимо да имаш специални умения по рисуване ⭐ Стани творец на живота си с метода Нейрографика.  

Препоръчвам Нейрографика на всички, които са решили да изучават практики за личностни промени. Аз ще ви помогна успешно да изучите и прилагате този уникален метод както в личния живот, така и във вашия бизнес.

 🌈 Научете повече за Нейрографика

Какво казват за курсовете и уъркшопите с Мега

За Деветте алгоритъма на метода Нейрографика

Курсът е част от цялостна програма за изучаване на този метод.

Програмата включва 9 алгоритъма, изучаване на метода Нейрографика, в които са включени 51 техники.

Усвояването им ви дава дълбока личностна трансформационна практика и техники и инструменти за управление на живота ви.

Алгоритмите на Нейрографика са свързани с решаването на стратегически проблеми, с решаването на комуникационни казуси, с техники за моделиране на личността, с концепция и реализиране на целите, с решаването на казуси и постигане на резултати, с освобождаването от ограничения, с хармонизиране на личността и психологическия комфорт, със свързване с енергията вътре в нас и с вселенските ресурси.

👉 виж всички сертифицирани курсове >