fbpx
Настоящ статус
Не е записан
Цена
270 лв.

НейроСкициране - Алгоритъм №4 в Нейрографиката

Очакват ви основните знания и умения в Нейрографиката и едно удивително пътешествие във вътрешния ви свят!

За да участвате в този курс, трябва да сте преминали основен курс Ползвател на Нейрографиката! Курсът се преподава на ниво Ползвател за разрешаване на лични промени и е без право на преподаване.

Нейро скицирането е нейропрактиката в нейрографиката, която се състои в методите за бързо рисуване с цел постигане на бързи промени в състоянието, отношението или изображението на изобразения обект.

Цел на курса

Курсът Нейроскици е четвъртият алгоритъм в Нейрографиката. Целта му е да ви въведе в състояние, което освобождава  художника във вас, задръжките, преградите, спирачките, които сте поставили пред твореца в себе си.

Нейроскицирането е практиката на Нейрографиката, която се състои в бързи техники на рисуване.

Рисуваме геометрични фигури и техните композиции. Рисуваме предмети от живота (портрет, пейзаж, натюрморт). Създаваме художествени нейрографични рисунки по даден образец. Ще видим нов подход към съдържанието, състоянието на света около нас и на процеса на мислене към изобразения обект.

Този курс е за всеки:

  • изследовател на Нейрографиката, който иска качествено да разшири инструментите в неврографското рисуване.
  • който иска да научи принципите на бързите композиции, за решаване и моделиране на лични житейски модели.
  • който се стреми да овладее хармонията и красотата на живото мислене на хартия,  да скицира и рисува
  • който не се страхува от предизвикателството да научи нови неща
  • е готов да отключи художника в себе си.

Меглена Костова – вашият инструктор по Нейрографика

Художник, дипломиран инструктор по Нейрографика, изследовател, създател на МегАрт Център, курса “Отключи художника в теб” и метода “Рисувай с две ръце”.

Препоръчвам Нейрографика на всички, които са решили да изучават практики за личностни промени. Аз ще ви помогна успешно да изучите и прилагате този уникален метод както в личния живот, така и във вашия  бизнес.

Деветте алгоритъма в Нейрографиката

Курсът е част от цялостна програма за изучаване на този метод.

Програмата включва 9 алгоритъма, изучавани в Нейрографиката, в които са включени 48 техники.  Усвояването им ви дава дълбока личностна трансформационна практика и техники и инструменти за управление на живота ви. 

Алгоритмите на Нейрографиката  са свързани с решаването на стратегически проблеми, на комуникационни казуси, с техники за моделиране на личността, с концепция и реализиране на целите, с решаването на казуси и постигане на резултати, с освобождаването от ограничения, с хармонизиране на личността и психологическия комфорт, със свързване с енергията вътре в нас и с вселенските ресурси.

Алгоритъм №1 Базов алгоритъм – Ползвател
Алгоритъм №2 Базов алгоритъм – Нейрокомпозиция
Алгоритъм №3 Базов алгоритъм – НейроЦвят
Алгоритъм №4 Нейроскици
Алгоритъм №5 Нейромандали
Алгоритъм №6 Нейрочовек
Алгоритъм №7 Нейрокомуникация
Алгоритъм №8 Нейроцел
Алгоритъм №9 Нейровреме

Да рисуваме!