Настоящ статус
Вие не сте записан за този курс
Цена
320 лв.

НейроКомпозиция – Алгоритъм 2 в метода Нейрографика

В този курс ще научим азбуката в метода Нейрографика, едно удивително пътешествие с трите геометрични фигури, с които можем да моделираме това което искате да се случи реалността ви!