fbpx

Благодаря, че избрахте
Клуб Нейрографика с Мега

месечен абонамент

Проверете си имейла

На посоченият от вас имейл сме изпратили потвърждение за поръчката.
Вие платихте месечен абонамент.

Вашият онлайн профил

Във вашият профил в https://courses.megart.bg. ще имате достъп Клуб Нейрографика с Мега. Каот влезете в Клуба ще видите видео уъркшопите. Разполагате с тях докато е активен абонамента ви

Месечен абонамент

В настройките на вашият профил може да активирате автоматично плащане на абонамнета.За продължаване на абонамента ще получите напомнящ мейл. За всякакви въпроси можете да се свържете с нас megartcentar@gmail.com

Order not found. You cannot access this page directly.