fbpx

Благодарим ви, че избрахте
Клуб Нейрографика с Мега

месечен абонамент

Проверете си имейла

На посоченият от вас имейл сме изпратили потвърждение за поръчката.
Вие платихте месечен абонамент,. За продължаване на абонамента ще получите напомнящ мейл.
За всякакви въпроси можете да се свържете с нас megartcentar@gmail.com

Вашият онлайн профил

Във вашият профил в https://courses.megart.bg. ще имасте достъп до уъркшопи от програмата, известия за клубните знаимания и други събития.

Уъркшоп

Ще разполагате постоянно с 8 нейрографични уъркшопа, които ще се обнвовяват ежеседмично. Следете събитията в Клуба.

Order not found. You cannot access this page directly.