fbpx

Благодарим ви, че избрахте курс в МегАрт център!

Курсовете в Центъра се провеждат лично от Мелгена Костова.

Материали

Имате осигурени материали за курса, но препоръчвам да носите своите, за да ви насоча как да ги ползвате.

Вашият курс е присъствен

Курсът се провежда в Ателието на Мегарт Център - София, ул. Вежен 14. Ако имате въпроси свържете се с нас на email: megart.bg@gmail.com или 0896717188

Запазете си датата

Очаквам ви!

Меглена Костова, дипломиран инструктор по Нейрографика, специалист и супервайзър за България в Института по Психология на Творчеството - Русия. Художник, изследовател, създател на МегАрт Център, курсовe Отключи худoжника в теб и методът Рисувай с две ръце.

Order not found. You cannot access this page directly.