Алгоритъм 8. НейроЦел

320.00лв.

Описание

НейроЦели – Алгоритъм 8 на метода Нейрографика​

Овладейте най-мощния алгоритъм за моделиране на вашия живот, на ваши реални цели и постижения.

Това е най-мотивиращият алгоритъм в Нейрографиката. Той учи как правилно да формулирате цел. И най-важното – как да начертаете цел, така че тя да подтиква и вдъхновява. Алгоритъмът се използва активно от треньори, психолози и коучове.

В процеса на обучение ще се научите:

как да създадете визуални образи, които са заредени и водят до успех и постижения
как да се доближите до желания резултат
как да визуализирате далечното, така че да мотивира съзнанието и да ви дърпа напред
как да зададете мащаба на амбициозна цел
с какви техники може да моделирате целия процес от поставяне на цел до получаване на резултат
как да повишите личната ефективност и мотивация
как да неутрализирате ограничения във вашите стъпки към целите ви
как да премахнете вътрешния си стрес, свързан с взимане на решения
как да синхронизирате целите и ценностите си
как да имате положителна промяна и взаимодействия с околния свят
как да формирате нови естетически умения и знания

Водещ Мега Костова – вашият инструктор по Нейрографика