fbpx

Обща информация за Нейрографиката

Каква е задачата на Нейрографиката

  • В процеса на формиране на нашия характер ние потискаме голям брой импулси, емоции и мисли, с които ще работим 
  • Няма нищо по-трудно от излизането от стереотипното мислене, но ние ще се научим как
  • Невъзможно е да знаем какво ни очаква утре, но Нейрографиката ни дава възможност и подход да се приближим до “утре” и да се подготвим осъзнато за това
  • Ще провокираме чрез рисуване зоните си на любопитство и  границите на програмирания си свят
  • Стабилността и сигурността в нашия живот могат да се сринат по всяко време. Белият лист е несигурност, но Нейрографиката е устойчивата част, връзката с вселенските ресурси
  • Ще отключим творческия потенциал на вашата личност
  • Ще започнем да живеем без отрицателно минало и стереотипно мислене

С Няколко думи за Нейрографиката

Нейрографиката е изкуство, което създава живот. Това е изкуството да създавате свои собствени ситуации.   
Рисуването на Нейрографика е пряко свързано с изобразяването на реалността. 

Човекът е съвкупност от впечатления и модели на мислене и поведение. В Нейрографиката нещата се случват сами, след като трансформираме проекцията на себе си в по-добра проекция. A невропластичността е свойството на човешкия мозък да се променя под въздействието на опита, желанията или под осъзнато влияние като нейрографското рисуване, променяйки и създавайки невронни мрежи .

Деветте алгоритъма в Нейрографиката

Курсът е част от цялостна програма за изучаване на този метод.

Програмата включва 9 алгоритъма, изучавани в Нейрографиката, в които са включени 48 техники.  Усвояването им ви дава дълбока личностна трансформационна практика и техники и инструменти за управление на живота ви. 

Алгоритмите на Нейрографиката  са свързани с решаването на стратегически проблеми, на комуникационни казуси, с техники за моделиране на личността, с концепция и реализиране на целите, с решаването на казуси и постигане на резултати, с освобождаването от ограничения, с хармонизиране на личността и психологическия комфорт, със свързване с енергията вътре в нас и с вселенските ресурси.

Алгоритъм №1 Базов алгоритъм – Ползвател
Алгоритъм №2 Базов алгоритъм – Нейрокомпозиция
Алгоритъм №3 Базов алгоритъм – Нейроцвят
Алгоритъм №4 Нейроскици
Алгоритъм №5 Нейромандали
Алгоритъм №6 Нейрочовек
Алгоритъм №7 Нейрокомуникация
Алгоритъм №8 Нейроцел
Алгоритъм №9 Нейроврема

Вашите права при обучение с метода Нейрографика​

Както всичко в Нейрографиката, така и обучението, преподаването и начинът на ползване на метода са регламентирани. Обучавайте се и се развивайте в Нейрографиката. Прочетете основните правила: право на лично ползване, право на ползване на метода в свои практики и право на преподаване. Станете част от института, станете специалист, инструктор  и разпространител на този прекрасен метод. 

Личният ви инструктор ще ви разясни и съдейства във всички  следващи стъпки на  обучението.