fbpx

Начало на курс алгоритми в Нейрографиката

Вие се намирате в сертифициран курс  от 9-те алгоритъма на Нейрографиката.

Очаква ви чудесно пътешествие и обучение в Нейрогафичните алгоритми, техники, философия и методи.

Да установим контакт

Присъединете се съм нашата фейсбук група или попълнете данни за FB профил

*Инфoрмацията се изизсква от Института по психология на творчеството. Служи за идентификация,  сертифициране и продължаване на обучението ви (при ваше желание) в инструкторска квалификация

Каква е задачата на Нейрографиката

  • В процеса на формиране на нашия характер, ние потискаме голям брой импулси, емоции и мисли над която ние ще работим и моделраме
  • Няма нищо по-трудно от излизането от стереотипното мислене, но ние ще се научим как
  • Невъзможно е да знаете какво ви очаква утре , но Нейрографиката ви дава възможност и подход, за да се приближите до ” утре” и да се подготвите осъзнато за това
  • Ще провокирате чрез рисуване зоните си на любопитство и  границите програмирания си свят
  • Стабилността и сигурноста нашия живот може да се срине по всяко време. Белият лист е несигурност, но Нейрографиката е устойчивата част – връзката със вселенските ресурси
  • Ще отключим творческия потенциал на вашата личност
  • Ще започнем да живеем без отрицателно минало и стереотипно мислене

С няколко думи за Нейрографиката

Неврографията е изкуство, което създава живот. Това изкуство е не само прекрасно, а изкуството как да моделирате себе си, да създадете своята реалност на прост и достъпен език, с който светът става цял, единен и хармоничен.
Това е изкуството как да създавате свои собствени ситуации, да създавате целия обем на съществуване, който се състои от много контексти и е необходим много прост език за този много контексти. Човекът е съвкупност от впечатления и модели на мислене и поведение. В Неврографиката нещата се случват сами, след като трансформираме проекцията на себе си в по-добра проекция. A невропластичността е свойството на човешкия мозък да се променя под въздействието на опита, желанията, или под осъзнато влияние като Нерографското рисуване, 

Неврографиката или Нейрографиката е метод за преобразуване на реалността и несъзнаваното – това е  абстрактна рисунка на нашия собствен живот през подсъзнанието с която работим за промяна на нашите на невронните мрежи.