fbpx

Видео урок 1 – НейроМандали

Този път за курса ви е необходимо да си набавите пергел. Ако не си намерите, аз мога да ви науча и без пергел да рисувате кръг, но с него може да ви е по лесно 🙂

В урок 1 

  • Ще изследваме значението на цветовете и  7-те енергийни чакри / центрове, както и блокажите, които могат да имат тези енергийни полета.
  • Хармонизираме себе си, хората и обстоятелствата в нашата тема.
  • Ще извършваме силната енергийна трансформация на всички 7 нива с техниките на Нейрографиката и ще се заредим със силите, от които се нуждаем, ще ги освободим и хармонизираме.

Павел Пискарьов, създател на метода Нейрографика за Нейромандалата

За Мандалата

Мандалата е енергиийна рисунка, медитация, молитва, хармония, която променя нас и света около нас.
Мандалата е центърът на нашaта вселена. Всичко се развива около центъра и се разгръща със своите елементи, настроения и обстоятелства. Движение отвътре навън. Всичко е интуитивно. Правилата сте вие.

Да гледаш или сам да създадеш мандала винаги има въздействие. Не заабравяйте, че една и съща мандала, ако се гледа с различно настроение или в друг ден, може да въздейства по различен начин.

История

За източните дзен мъдреци, кръгът е просветление.
В древните индийски книги едно от значенията на Мандала е картинно изображение на енергийното поле, което възниква от безграничните възможности на пространството. В превод от санскрит мандала означава кръг, обиколка, завършеност.
Мандалите и техни варианти присъстват в почти всички религии – християнството, при индианските племена, при евреи, в Китай, шевиците в България, герданитте.
Всичко може да стане част от мадалата: камъни, растения, животни, хора, планини, слънце, луна, вода, огън, къщи, лодки и даже абстрактни форми и цифри, триъгълник, квадрат и кръг.

Мандалата е част от сакралната геометрия – приложна наука, която се занимава с формите, структурите и съотношенията, по които е създаден и функционира светът. Това е езикът на Вселената, чрез който тя се свързва и общува с нас.

Присъединете се към нашата Facebook група Мега 🎨 Нейрографика с Меглена Костова и ще е страхотно да споделите вашите нейрографични  рисунки. Вижте и други споделени и коментирани. Вие вече сте част от новото общество на нейрографиците, които имат свой метод и начин за преминаване през живота.

Задание към урок 1

За да получите супервизия и да преминете този урок, трябва да представите вашата рисунка, придружена с описание, стъпка по стъпка от базовия алгоритъм с  наблюденията ви по трите точки на вниманието (вижте шаблона в секция Супервизия).

  • Стъпка 1: Изберете рисунка. 
  • Стъпка 2: Качете я в платформата.
  • Стъпка 3: Добавете описание.

До седем дни ще получите супервизия с обратна връзка и препоръки  от вашия инструктор.