fbpx
Настоящ статус
Вие не сте записан за този курс
Цена
75 лв.

Един модул от Основен курс Ползвател на Нейрографика

Ако все още се колебаете дали да започнете да изучавате метода Нейрографика, предлагам ви да пробвате с един модул от основния курс. След него може, решете да запишете целия курс,  ще ви се приспадне цената на този модул.   
Мега Нейрографика

Основен курс Ползвател е първият от всичките девет сертифицирани курса в Нейрографиката! Сертификатът се дава на преминалите целия курс Ползвател и е предназначен за разрешаване на лични проблеми без право на преподаване.

Павел Пискарьов, създател на метода

Нейрографиката е изкуство, с което рисувате новия си живот. Това е изкуството да моделирате себе си, да създадете своята реалност на прост и достъпен език, с която вашият свят става по-красив, по-добър, цял, единен и хармоничен.

Методът и техниките на Неврографиката позволяват да генерирате нови мисли и чувства, иновативни решения, да създавате свой път, да заредите нова програма в живота си, да минете в състояние на вдъхновение и енергия и накрая да откриете удоволствие и удовлетворение, откривайки таланта на художника в себе си.

За разлика от академичното рисуване и от многобройни училища и методи за саморазвитие, тук, в Нейрографиката, ние рисуваме живота си, семейството, работата, приятелите си, пътуванията, ежедневните и глобални цели, мечтите, преживяванията.

Нейрографиката е метод, който ви позволява лесно да взимате решения, да генерирате здраве, успех, сила, себе си, лични качества и отношения. Нейрографиката е начин за разширяване на хоризонтите и премахване на границите, които обстоятелствата, обществото и самите ние си налагаме. Нейрографиката е и вид арт терапия, свързана със стреса, болката, тревогата и други ограничения в живота. Нейрографиката е перфектен терапевтичен инструмент за всеки, който се интересува от личностно и професионално израстване, както и за управление на бизнес проекти, цели или задачи. С този уникален метод можете да промените в положителна посока живота си. Трансформацията се осъществява на нивото на невронните връзки по красив и естетичен начин.

Да се рисува Нейрографика е достъпно за всички. Нейрографиката има своя графична азбука – кръг, триъгълник, квадрат и линия. Революционното в тази азбука е нейролинията (патентована от П. Пискарьов като Линията на Писарьов). Тя има много интересна характеристика и копира живата природа, където всичко е уникално и бионично.

Цел на курса:

Курс Ползвател е първият алгоритъм, с който започва изучаването на метода Нейрографика. Ще научите най-важните правила на базовия алгоритъм в Нейрографиката. Ще излезете от програмирания си свят и ще направите първи стъпки да управлявате живота си сам. 
 

Ключови теми, включени в основен курс Нейрографика:

  • Историята на метода
  • Как и къде можете да прилагате този метод
  • Основните фигури и нейрографичната линия
  • 7 основни стъпки в нейрографичната рисунка
  • 10 основни принципа в нейрографиката
  • Алгоритъм „Разкриване на намерението“
  • Алгоритъм за премахване на ограничения (три варианта)
  • Пътят за по-нататъшно изучаване на метода

Още за Нейрографиката

В основата на Нейрографиката е невропластичността,  свойството на човешкия мозък да се променя под въздействието на опита, повторението, визуализацията, себесъзнателното моделиране. Засилването и създаването на нови невронни връзки за желани цели и е предмет на този метод.

Нейрографиката е метод за преобразуване на реалността и несъзнаваното. Това не е обектно рисуване , а абстрактно, през подсъзнанието на нашия собствен живот.

Неврографията е практиката за промени, която може да прилагате към всеки аспект от живота си. Методът се основава на научните принципи на социологията, психологията, философията, емоционалната интелигентност, личностната мотивация.

В Нейрографиката нещата се случват сами, след като трансформираме проекцията на себе си в по-добра проекция. 

опитайте, имате 30 дни да се запознаете със обучението по нейрографика и да нарисувате своята първа Нейрогарфика  с първи алгоритъм

Трите базови курса в Нйерографиката са Алгоритъм 1. НейроПолзвател, Алгоритъм 2.НекроКомпозиция, Алгоритъм 3. НейроЦвят и в тях ще  усвоите необходмите базови зания и техники за да решавате почти всички ваши казуси.

9 са всички  Алгоритми в Некрографиката и изследват всички сфери от живота, предоставят всякакви инструменти и насоки за решаване на житейски ситуации, взаимоотношения и цели. Курсовете са сертифицирани от Института по Психология на творчеството .

Меглена Костова - вашият инструктор по Нейрографика

Художник, дипломиран инструктор по Нейрографика, изследовател, създател на МегАрт Център, курса “Отключи художника в теб” и метода “Рисувай с две ръце”.

Препоръчвам Нейрографика на всички, които са решили да изучават практики за личностни промени. Аз ще ви помогна успешно да изучите и прилагате този уникален метод както в личния живот, така и във вашия бизнес.

Намерете отговора на вашият казус с помощта една техника от този метод, наречена "Алгоритъм за разкриване на намеренията!