Настоящ статус
Вие не сте записан за този курс
Цена
220 лв.

Основен Курс Нейрографика. Ползвател – Алгоритъм 1

Този Курс е БЕЗ СЕРТИФИКАТ

Основен курс за начинаещи

Павел Пискарьов, създател на метода

Нейрографиката е изкуство, с което рисувате новия си живот. Това е изкуството да моделирате себе си, да създадете своята реалност на прост и достъпен език, с която вашият свят става по-красив, по-добър, цял, единен и хармоничен.