fbpx
Настоящ статус
Не е записан
Цена
щ.д.270 лв.

Основен курс Ползвател по Нейрографика

Основните знания и умения за метода и едно удивително пътешествие във вътрешния ви свят!

Основен курс Ползвател е първият и най-важен кусс, където се усвояват основни знания и принципи на Нейрографиката, които са необходими за работа във всички следващи 8 Алгоритъма на Нейрографиката! Сертификатът се дава на ниво Ползвател и е предназначен за разрешаване на лични проблеми без право на преподаване.

Павел Пискарьов, създател на метода

Нейрографиката е изкуство, с което рисувате новия си живот. Това е изкуството да моделирате себе си, да създадете своята реалност на прост и достъпен език, с която вашият свят става по-красив, по-добър, цял, единен и хармоничен.

Методът и техниките на Неврографиката позволяват да генерирате нови мисли и чувства, иновативни решения, да създавате свой път, да заредите нова програма в живота си, да минете в състояние на вдъхновение и енергия и накрая да откриете удоволствие и удовлетворение, откривайки таланта на художника в себе си.

 

За разлика от академичното рисуване и от многобройни училища и методи за саморазвитие, тук, в Неврографиката, ние рисуваме живота си, семейството, работата, приятелите си, пътуванията, ежедневните и глобални цели, мечтите, преживяванията.

 

Нейрографиката е метод, който ви позволява лесно да взимате решения, да генерирате здраве, успех, сила, себе си, лични качества и отношения. Нейрографиката е начин за разширяване на хоризонтите и премахване на границите, които обстоятелствата, обществото и самите ние си налагаме. Нейрографиката е и вид арт терапия, свързана със стреса, болката, тревогата и други ограничения в живота. Нейрографиката е перфектен терапевтичен инструмент за всеки, който се интересува от личностно и професионално израстване, както и за управление на бизнес проекти, цели или задачи. С този уникален метод можете да промените в положителна посока живота си. Трансформацията се осъществява на нивото на невронните връзки по красив и естетичен начин.

Да се рисува Нейрографика е достъпно за всички. Нейрографиката има своя графична азбука – кръг, триъгълник, квадрат и линия. Революционното в тази азбука е нейролинията (патентована от П. Пискарьов като Линията на Писарьов). Тя има много интересна характеристика и копира живата природа, където всичко е уникално и бионично.

Цел на курса:

Курс Ползвател е първият алгоритъм, с който започва изучаването на метода Нейрографика. Ще научите най-важните правила на базовия алгоритъм в Нейрографиката. Ще излезете от програмирания си свят и ще направите първи стъпки да управлявате живота си сам. 
 

Ключови теми, включени в основен курс Нейрографика:

  • Историята на метода
  • Как и къде можете да прилагате този метод
  • Основните фигури и нейрографичната линия
  • 7 основни стъпки в нейрографичната рисунка
  • 10 основни принципа в нейрографиката
  • Алгоритъм „Разкриване на намерението“
  • Алгоритъм за премахване на ограничения (три варианта)
  • Пътят за по-нататъшно изучаване на метода

Още за Нейрографиката

В основата на Нейрографиката е невропластичността,  свойството на човешкия мозък да се променя под въздействието на опита, повторението, визуализацията, себесъзнателното моделиране. Засилването и създаването на нови невронни връзки за желани цели и е предмет на този метод.

Нейрографиката е метод за преобразуване на реалността и несъзнаваното. Това не е обектно рисуване , а абстрактно, през подсъзнанието на нашия собствен живот.

Неврографията е практиката за промени, която може да прилагате към всеки аспект от живота си. Методът се основава на научните принципи на социологията, психологията, философията, емоционалната интелигентност, личностната мотивация.

В Нейрографиката нещата се случват сами, след като трансформираме проекцията на себе си в по-добра проекция. 

Трите базови курса в Нйерографиката са Алгоритъм 1. НейроПолзвател, Алгоритъм 2.НекроКомпозиция, Алгоритъм 3. НейроЦвят и в тях ще  усвоите необходмите базови зания и техники за да решавате почти всички ваши казуси.

9 са всички  Алгоритми в Некрографиката и изследват всички сфери от живота, предоставят всякакви инструменти и насоки за решаване на житейски ситуации, взаимоотношения и цели. Курсовете са сертифицирани от Института по Психология на творчеството .

Меглена Костова - вашият инструктор по Нейрографика

Художник, дипломиран инструктор по Нейрографика, изследовател, създател на МегАрт Център, курса “Отключи художника в теб” и метода “Рисувай с две ръце”.

Препоръчвам Нейрографика на всички, които са решили да изучават практики за личностни промени. Аз ще ви помогна успешно да изучите и прилагате този уникален метод както в личния живот, така и във вашия бизнес.

Да рисуваме!