fbpx
Настоящ статус
Вие не сте записан за този курс
Цена
220 лв.

НейроЧовек. Aлгоритъм 6 на Нейрографиката

БЕЗ СЕРТИФИКАТ
Очакват ви основните знания и умения в Нейрографиката и едно удивително пътешествие във вътрешния ви свят!

За да участвате в този курс, препоръчително е да сте преминали трите базови курса - Алготиритъм 1, 2 и 3 на Нйрографиката! Курсът се преподава на ниво Ползвател за разрешаване на лични промени и е без право на преподаване

Цел на курса

Курсът “НейроЧовек на бъдещето” е шестият алгоритъм в Нейрографиката. Тук изучаваме много интересни техники за разширяване на съзнанието и определяме визия и перспективи,  рязко повишаваме нивото на личната мотивация. Техники за трансформиране на желанието, сила на намерението и концентрация на волята.

В курса “НейроЧовек”  (Човек Метамадерн) ние споделяме с вас знания и инструменти за това как да бъдем човек на бъдещето, как да бъдем личност, как да изготвим модел на себе си, така че всеки да има свой собствен потенциал за развитие и структуриране на фина енергия. Всъщност ние създаваме енергиен двойник в нашето бъдеще.

Метамодернът е ерата на щастливия човек. Това е периодът на актуализираната личност, живееща в независимо изграден свят, създавайки свои полюси на социално привличане. Задачата на новия човек е да изгради собствена ценностно-семантична вселена и да разработи свои собствени социални норми. Човекът на метамодерна получава ново ниво на свобода – това е така наречената положителна свобода. Той самостоятелно изгражда своите идентичности, рисува своеобразна карта на идентичностите – културна, национална – както и карта на своите движения. Той не зависи от външните обстоятелства, историческите, социалните, културните условия, той е продукт на собственото си творение, на собствените му избори, на собственото си отношение към живота.

Този курс е за всеки:

  • който иска лесно да се придвижи в бъдещето и е узрял за мощен живот 
  • който иска да се научи и подготви за това бъдеще, което вече е дошло 
  • който иска да започне да живее свободния си живот
  • да може да бъде човек от настоящето,  да бъде истински
  • иска бързо да се адаптира към текущите промени
  • който се интересува от човешката природа и своята същност
  • изследовател на Нейрографиката, който иска качествено да разшири инструментите в нейрографическото рисуване.
  • който не се страхува от предизвикателството да научи нови неща

Metamodern – нова ера на бъдещето​​

Ние потвърждаваме, казва Павел Пискарьов, че са дошли нови времена. Човекът става все по-свободен. Той свободно преминава границите, свободно сменя професиите, свободно избира своя срок на живот, свободно избира духовен живот, който не е обвързан с никакви посредници. Това е нашето бъдеще.

Аз съм Меглена Костова, накратко – Мега
вашият инструктор по метода Нейрографика

Дипломирана в Института по психология на творчеството. Художник, изследовател, създател на МегАрт Център за творческо развитие, невероятните курсовe “Отключи худoжника в теб” и авторски метод “Рисувай с две ръце”.

Аз ще ви покажа как с помощта на метода Нейрографика можете да подобрите живота си. Научете повече тук: www.megart.bg/nevrografika/

Деветте алгоритъма в Нейрографиката

Курсът е част от цялостна програма за изучаване на този метод.

Програмата включва 9 алгоритъма, изучавани в Нейрографиката, в които са включени 48 техники.  Усвояването им ви дава дълбока личностна трансформационна практика и техники и инструменти за управление на живота ви. 

Алгоритмите на Нейрографиката  са свързани с решаването на стратегически проблеми, на комуникационни казуси, с техники за моделиране на личността, с концепция и реализиране на целите, с решаването на казуси и постигане на резултати, с освобождаването от ограничения, с хармонизиране на личността и психологическия комфорт, със свързване с енергията вътре в нас и с вселенските ресурси.

Алгоритъм №1 Базов алгоритъм – Ползвател
Алгоритъм №2 Базов алгоритъм – Нейрокомпозиция
Алгоритъм №3 Базов алгоритъм – НейроЦвят
Алгоритъм №4 Нейроскици
Алгоритъм №5 Нейромандали
Алгоритъм №6 Нейрочовек
Алгоритъм №7 Нейрокомуникация
Алгоритъм №8 Нейроцел
Алгоритъм №9 Нейровреме

Да рисуваме!