fbpx
Настоящ статус
Вие не сте записан за този курс
Цена
220 лв.

Нейроцвят - Алгоритъм №3 в Нейрографиката

(БЕЗ СЕРТИФИКАТ)

 

В този алгоритъм  ще научите как да ползвате енергията на цветовете в нейрографичната рисунка, едно удивително пътешествие в петте стихии от китайската система У-Син!

Нейроцвят е третият базов курс от сертифицираните 9 алгоритъма на метода в Нейрографиката! Препоръчително е да сте преминали Основен курс Ползвател - Алгоритъм 1 и Алгоритъм 2 - НейроКомпозиция на Нейрографиката! Курсът се преподава на ниво Ползвател за разрешаване на лични промени и е без право на преподаване.

Запишете курс Нейроцвят – алгоритъм №3 в Нейрографиката, открийте енергията на цветовете.

Вселената има структура, хаосът е с неизвестна структура на света. Прехвърлянето на света от състояние на хаос към ред е основната цел на човека. Предлагаме ви среща с модел на цялостно, универсално описание на структурата на Вселената и на целия съществуващ свят и на процесите, които протичат в човешкия живот.

Моделът на 5 елемента  ни позволява точно да прогнозираме най-малките промени в жизнените процеси –  здраве, взаимоотношения, бизнес и предприемачество. Това не е всичко. Използвайки този модел, можем да получим описание на всяка система, нейните свойства, принцип на работа, естеството на вътрешните и външните напрежения и поведението й. Така можем да моделираме нашите ситуации и процеси. Не забравяйте,  че вие рисувате истинския живот!

Вече сте усвоили основния нейрографски алгоритъм (Алгоритъм за премахване на ограничения) в основен курс Ползвател на Нейрографиката и е време да преминете към режим на управление на реалността. За това имаме и третия базов курс – алгоритъм №3 – НейроЦвят. Моята препоръка е да преминете последователно първите три алгоритъма, които са базовите знания в Нейрографиката. Следващите алгоритми вече могат да се вземат в произволен ред. Ако искате да преминете през всички алгоритми, трябва да знаете, че има специална пакетна цена.

Този курс е за всеки:

 • който иска да овладее енергията на линията и цвета в неврографията
 • който иска да се запознае с модела на универсалното описание на Вселената
 • който иска да изследва събитията от живота си в призмата на модела 5 елемента
 • иска да намери достъп за контрол на състоянието на съзнанието, емоциите, тялото
 • който иска да разрешава и работи над своите вътрешни и външни конфликти
 • който иска да създава и укрепва своето здравословно състояние, хармония и цялост
 • изследовател на Нейрографиката, който иска качествено да разшири инструментите в неврографското рисуване
 • да обогати практиката и светогледа си с цветознанието

Цел на курса:

 • овладяване на универсалните закони за контрол на Вселената с помощта на нейрографски методи.
 • разбиране на модела У-Сун, структурата на взаимодействието на основните енергии/стихии
 • постигане на яснота, състояние на мир и сила
 • значително разширяване на полето на влияние, плануване и стратегии за преминаване през 5-те фази 
 • стабилизиране на личните  пространства: семейство, работа, взаимоотношния
 • постигане на енергиен баланс
 • микро и макро пространство, човекът и Вселената

Ключови знания:

 • цветознание 
 • енергията и цветовете на 5-те стихии – огън, земя, метал, вода и дърво. 
 • енергията и цветовете на енергийните ни центрове
 • връзката Вселена  – вътрешна енергия

Аз съм Меглена Костова, накратко – Мега
вашият инструктор по метода Нейрографика

Дипломирана в Института по психология на творчеството. Художник, изследовател, създател на МегАрт Център за творческо развитие, невероятните курсовe “Отключи худoжника в теб” и авторски метод “Рисувай с две ръце”.

Аз ще ви покажа как с помощта на метода Нейрографика можете да подобрите живота си. Научете повече тук: www.megart.bg/nevrografika/

Деветте алгоритъма в Нейрографиката

Курсът е част от цялостна програма за изучаване на този метод.

Програмата включва 9 алгоритъма, изучавани в Нейрографиката, в които са включени 48 техники.  Усвояването им ви дава дълбока личностна трансформационна практика и техники и инструменти за управление на живота ви. 

Алгоритмите на Нейрографиката  са свързани с решаването на стратегически проблеми,  на комуникационни казуси, с техники за моделиране на личността, с концепция и реализиране на целите, с решаването на казуси и постигане на резултати, с освобождаването от ограничения, с хармонизиране на личността и психологическия комфорт, със свързване с енергията вътре в нас и с вселенските ресурси.

Алгоритъм №1 Базов алгоритъм – Ползвател
Алгоритъм №2 Базов алгоритъм – Нейрокомпозиция
Алгоритъм №3 Базов алгоритъм – Нейроцвят
Алгоритъм №4 Нейроскици
Алгоритъм №5 Нейромандали
Алгоритъм №6 Нейрочовек
Алгоритъм №7 Нейрокомуникация
Алгоритъм №8 Нейроцел
Алгоритъм №9 Нейровреме

Да рисуваме!