fbpx
Настоящ статус
Вие не сте записан за този курс
Цена
220 лв.

НейроКомпозиция - Алгоритъм №2 в Нейрографиката

(БЕЗ СЕРТИФИКАТ)
В този алгоритъм  ще научим азбуката в  Нейрографиката, едно удивително пътешествие с трите геометрични фигури, с които можем да моделираме реалността си!

За да участвате в този курс, препоръчително е да сте преминали Оснвен курс Ползвател - Алготиритъм 1 на Нейрографиката! Курсът се преподава на ниво Ползвател за разрешаване на лични промени и е без право на преподаване.

Запишете курс Нейрокомпозиция – алгоритъм №2 в Нейрографиката, за да получите знания как да моделирате реалността си с помощта на три основни фигури и една линия. 

Вече сте усвоили основния нейрографски алгоритъм (Алгоритъм за премахване на ограничения) в основен курс Ползвател на Нейрографиката и е време да преминете към режим на управление на реалността. Затова имаме в арсенала си на метода алгоритъм № 2 – Нейрокомпозиция. Моята препоръка е да преминете последователно първите три алгоритъма, които се явяват базовите знания в Нейрографиката. Следващите алгоритми вече могат да се вземат в произволен ред. Ако искате да преминете през всички алгоритми, трябва да знаете, че има специална пакетна цена, с която спестявате  цената на почти два курса.

Този курс е за всеки

  • изследовател на Нейрографиката, който иска качествено да разшири инструментите в неврографското рисуване
  • който е готов да превключи съзнанието си към режима на моделиране, управление на реалността си,  да управлява житейски и бизнес ситуации с  композиционни решения
  • да научи базови композиционни принципи като: кривата на Фибоначи, симетрия, схема на третините
  • иска да  използва цветови и структурни модели за всяка от своите теми и по-добър ефект
  • който не се страхува от предизвикателството да научи нови неща
  • е готов да отключи твореца в себе си

Цел на курса:

Курсът Нейрокомпозицията е вторият по важност алгоритъм в този метод. Тук се изучава азбуката в Нейрографиката и как да моделирате темата в нейрографичната рисунка. Запознавате се с трите основни фигури – кръг, квадрат и триъгълник, и как точно да ги ползвате най ефективно.

Ключови знания:

  • геометричната азбука и енергиен заряд на фигурите
  • принципи на концептуалното рисуване
  • композиции от емоционални състояния
  • закони и модели на композицията

Аз съм Меглена Костова, накратко – Мега
вашият инструктор по метода Нейрографика

Дипломирана в Института по психология на творчеството. Художник, изследовател, създател на МегАрт Център за творческо развитие, невероятните курсовe “Отключи худoжника в теб” и авторски метод “Рисувай с две ръце”.

Аз ще ви покажа как с помощта на метода Нейрографика можете да подобрите живота си. Научете повече тук: www.megart.bg/nevrografika/

Деветте алгоритъма в Нейрографиката

Курсът е част от цялостна програма за изучаване на този метод.

Програмата включва 9 алгоритъма, изучавани в Нейрографиката, в които са включени 48 техники.  Усвояването им ви дава дълбока личностна трансформационна практика и техники и инструменти за управление на живота ви. 

Алгоритмите на Нейрографиката  са свързани с решаването на стратегически проблеми, на комуникационни казуси, с техники за моделиране на личността, с концепция и реализиране на целите, с решаването на казуси и постигане на резултати, с освобождаването от ограничения, с хармонизиране на личността и психологическия комфорт, със свързване с енергията вътре в нас и с вселенските ресурси.

Алгоритъм №1 Базов алгоритъм – Ползвател
Алгоритъм №2 Базов алгоритъм – Нейрокомпозиция
Алгоритъм №3 Базов алгоритъм – Нейроцвят
Алгоритъм №4 Нейроскици
Алгоритъм №5 Нейромандали
Алгоритъм №6 Нейрочовек
Алгоритъм №7 Нейрокомуникация
Алгоритъм №8 Нейроцел
Алгоритъм №9 Нейроврема

Да рисуваме!