8 алгоритъм в Нейрографиката – НейроЦели. Достижения. Резултати.

НейроЦели – Алгоритъм 8 на метода Нейрографика Овладейте най-мощния алгоритъм за моделиране на вашия живот, на ваши реални цели и постижения. Научи повече за Курса НейроЦели – Алгоритъм 8 на метода Нейрографика​ Да рисуваме!

7 алгоритъм в Нейрографиката – НейроКомуникации

НейроКомуникации – Алгоритъм 7 на метода Нейрографика По време на обучението ще се научим как да моделираме взаимоотношенията, от които се нуждаем в живота си. Научи повече за Курса НейроКомуникации – Алгоритъм 7 на метода Нейрографика​ Да рисуваме!

9 алгоритъм в Нейрографиката – НейроВреме

НейроВреме – Алгоритъм 9 на метода Нейрографика С този алгоритъм ще работим с нашето минало, настояще и бъдеще. Използвайки нови нейрографични техники, ще създаваме програма за събития, важни за вас в желаното бъдеще в реалния живот. Научи повече за Курса НейроВреме – Алгоритъм 9 на метода Нейрографика​ Да рисуваме!

6 алгоритъм в Нейрографиката – НейроЧовека на бъдещето

НейроЧовек – Алгоритъм 6 на метода Нейрографика Очакват ви нови знания и скок в бъдещето с метода Нейрографиката – удивително пътешествие, което ще ви даде друга перспектива към собствения ви живот! Научи повече за Курса НейроЧовек – Алгоритъм 6 на метода Нейрографика​ Да рисуваме!

5 алгоритъм в Нейрографиката – НейроMандали

НейроМандали – Алгоритъм 5 на метода Нейрографика В този алгоритъм ще научим за енергията на мандалите в съчетание с Нейрографиката – едно удивително знание, чрез което можем да заредим с мощна енергия реалността си! Научи повече за Курса Нейро Мандали – Алгоритъм 5 на метода Нейрографика​ Да рисуваме!

4 алгоритъм в Нейрографиката – НейроСкициране

НейроСкициране – Алгоритъм 4 на метода Нейрографика Очакват ви основните знания и умения в Нейрографиката и едно удивително пътешествие във вътрешния ви свят! Научи повече за Курса НейроСкициране – Алгоритъм 4 на метода Нейрографика​ Да рисуваме!

2 алгоритъм в Нейрографиката – НейроКомпозиция

НейроКомпозиция – Алгоритъм 2 в метода Нейрографика В този курс ще научим азбуката в метода Нейрографика, едно удивително пътешествие с трите геометрични фигури, с които можем да моделираме това което искате да се случи реалността ви! Научи повече за Курса НейроКомпозиция – Алгоритъм 2 на метода Нейрографика​

3 алгоритъм в Нейрографиката – НейроЦвят

НейроЦвят – Алгоритъм 3 на метода Нейрографика В този алгоритъм ще научите как да ползвате енергията на цветовете в нейрографичната рисунка, едно удивително пътешествие в петте стихии от китайската система У-Син! Научи повече за Курса НейроЦвят – Алгоритъм 3 на метода Нейрографика​ Да рисуваме!

1 алгоритъм в Нейрографиката – Основен курс ПОЛЗВАТЕЛ

Основен курс за начинаещи Нейрографика – Ползвател С първи алгоритъм започва изучаването на метода Нейрографика. Ще се запознаете с една техника за разкриване на намерението и три техники за премахване на ограниченията. НАУЧИ ПОВЕЧЕ за Основен курс за начинаещи Нейрографика Да рисуваме!