8 алгоритъм в Нейрографиката – НейроЦели (без сертификат)

НейроЦели – Алгоритъм 8 на метода Нейрографика Този Курс е БЕЗ СЕРТИФИКАТ Овладейте най-мощния алгоритъм за моделиране на вашия живот, на ваши реални цели и постижения. Научи повече за Курса НейроЦели – Алгоритъм 8 на метода Нейрографика​ Да рисуваме!

7 алгоритъм в Нейрографиката – НейроКомуникации (без сертификат)

НейроКомуникации – Алгоритъм 7 на метода Нейрографика този Курс е БЕЗ СЕРТИФИКАТ По време на обучението ще се научим как да моделираме взаимоотношенията, от които се нуждаем в живота си. Научи повече за Курса НейроКомуникации – Алгоритъм 7 на метода Нейрографика​ Да рисуваме!

6 алгоритъм в Нейрографиката – НейроЧовека на бъдещето (без сертификат)

НейроЧовек – Алгоритъм 6 на метода Нейрографика този Курс е БЕЗ СЕРТИФИКАТ Очакват ви нови знания и скок в бъдещето с метода Нейрографиката – удивително пътешествие което ще ви даде друга перспектива към собствения ви живот! Научи повече за Курса НейроЧовек – Алгоритъм 6 на метода Нейрографика​ Да рисуваме!

5 алгоритъм в Нейрографиката – НейроMандали (без сертификат)

НейроМандали – Алгоритъм 5 на метода Нейрографика Този Курс е БЕЗ СЕРТИФИКАТ В този алгоритъм ще научим за енергията на мандалите в съчетание с Нейрографиката – едно удивително знание, чрез което можем да заредим с мощна енергия реалността си! Научи повече за Курса Нейро Мандали – Алгоритъм 5 на метода Нейрографика​

4 алгоритъм в Нейрографиката – НейроСкициране (без сертификат)

НейроСкицирне – Алгоритъм 4 на метода Нейрографика Този Курс е БЕЗ СЕРТИФИКАТ Научи повече за Курса НейроСкициране – Алгоритъм 4 на метода Нейрографика​ Нейро скицирането е нейропрактиката в нейрографиката, която се състои в методите за бързо рисуване с цел постигане на бързи промени в състоянието, отношението или изображението на изобразения обект.

3 алгоритъм в Нейрографиката – НейроЦвят (без сертификат)

НейроЦвят – Алгоритъм 3 на метода Нейрографика този Курс е БЕЗ СЕРТИФИКАТ В този алгоритъм ще научите как да ползвате енергията на цветовете в нейрографичната рисунка, едно удивително пътешествие в петте стихии от китайската система У-Син! Научи повече за Курса НейроЦвят – Алгоритъм 3 на метода Нейрографика​

2 алгоритъм в Нейрографиката – НейроКомпозиция (без сертификат)

НейроКомпозиция – Алгоритъм 2 на метода Нейрографика този Курс е БЕЗ СЕРТИФИКАТ В този алгоритъм ще научим азбуката в Нейрографиката, едно удивително пътешествие с трите геометрични фигури, с които можем да моделираме реалността си! Научи повече за Курса НейроКомпозиция – Алгоритъм 2 на метода Нейрографика​

9 алгоритъм в Нейрографиката – НейроВреме – (без сертификат)

НейроВреме – Алгоритъм 9 на метода Нейрографика Този Курс е БЕЗ СЕРТИФИКАТ С този алгоритъм ще работим с нашето минало, настояще и бъдеще. Използвайки нови нейрографични техники, ще създаваме програма за събития, важни за вас в желаното бъдеще в реалния живот. Научи повече за Курса НейроВреме – Алгоритъм 9 на метода Нейрографика​

1 алгоритъм в Нейрографиката. Ползвател. (без сертификат)

Основен Курс Нейрографика. Ползвател – Алгоритъм 1 Този Курс е БЕЗ СЕРТИФИКАТ Основен курс за начинаещи Научи повече за Основен курс за начинаещи – Алгоритъм 1 на метода Нейрографика​ [INSERT_ELEMENTOR id=”59811″] Павел Пискарьов, създател на метода Нейрографиката е изкуство, с което рисувате новия си живот. Това е изкуството да моделирате себе си, да създадете своята реалност […]