fbpx

8 алгоритъм в Нейрографиката – НейроЦели (без сертификат)

НейроЦели – Алгоритъм 8 на метода Нейрографика Този Курс е БЕЗ СЕРТИФИКАТ Овладейте най-мощния алгоритъм за моделиране на вашия живот, на ваши реални цели и постижения. Научи повече за Курса НейроЦели – Алгоритъм 8 на метода Нейрографика​ Да рисуваме!

7 алгоритъм в Нейрографиката – НейроКомуникации (без сертификат)

НейроКомуникации – Алгоритъм 7 на метода Нейрографика този Курс е БЕЗ СЕРТИФИКАТ По време на обучението ще се научим как да моделираме взаимоотношенията, от които се нуждаем в живота си. Научи повече за Курса НейроКомуникации – Алгоритъм 7 на метода Нейрографика​ Да рисуваме!

6 алгоритъм в Нейрографиката – НейроЧовека на бъдещето (без сертификат)

НейроЧовек – Алгоритъм 6 на метода Нейрографика този Курс е БЕЗ СЕРТИФИКАТ Очакват ви нови знания и скок в бъдещето с метода Нейрографиката – удивително пътешествие което ще ви даде друга перспектива към собствения ви живот! Научи повече за Курса НейроЧовек – Алгоритъм 6 на метода Нейрографика​ Да рисуваме!

5 алгоритъм в Нейрографиката – НейроMандали (без сертификат)

НейроМандали – Алгоритъм 5 на метода Нейрографика Този Курс е БЕЗ СЕРТИФИКАТ В този алгоритъм ще научим за енергията на мандалите в съчетание с Нейрографиката – едно удивително знание, чрез което можем да заредим с мощна енергия реалността си! Научи повече за Курса Нейро Мандали – Алгоритъм 5 на метода Нейрографика​

4 алгоритъм в Нейрографиката – НейроСкициране (без сертификат)

НейроСкицирне – Алгоритъм 4 на метода Нейрографика Този Курс е БЕЗ СЕРТИФИКАТ Научи повече за Курса НейроСкициране – Алгоритъм 4 на метода Нейрографика​ Нейро скицирането е нейропрактиката в нейрографиката, която се състои в методите за бързо рисуване с цел постигане на бързи промени в състоянието, отношението или изображението на изобразения обект.

9 алгоритъм в Нейрографиката – НейроВреме – (без сертификат)

НейроВреме – Алгоритъм 9 на метода Нейрографика Този Курс е БЕЗ СЕРТИФИКАТ С този алгоритъм ще работим с нашето минало, настояще и бъдеще. Използвайки нови нейрографични техники, ще създаваме програма за събития, важни за вас в желаното бъдеще в реалния живот. Научи повече за Курса НейроВреме – Алгоритъм 9 на метода Нейрографика​