НейроЦвят – Алгоритъм 3 в метода Нейрографика

В този алгоритъм ще научите как да ползвате енергията на цветовете в нейрографичната рисунка, едно удивително пътешествие в петте стихии от китайската система У-Син!

НейроКолор Нейрографика

Вече сте усвоили основния нейрографски алгоритъм (Алгоритъм за премахване на ограничения АСО) в основен курс Ползвател и как да моделирате реалността си с помощта на трите “букви” на нейрографика в курса НейроКомпозиция.

Сега е време да преминете към режим на управление на енергията на цветовете. За това имаме и третия базов курс – Алгоритъм №3 – НейроЦвят.

Моята препоръка е да преминете последователно първите три алгоритъма, които са базовите знания в Нейрографиката. Следващите алгоритми вече могат да се вземат в произволен ред. Ако искате да преминете през всички алгоритми, трябва да знаете, че със специална пакетна цена спестявате цената на почти два курса.

👉 Запишете курс НейроЦвят – Алгоритъм №3 в метода Нейрографика и открийте енергията на цветовете.

Вселената има структура, хаосът е с неизвестна структура на света. Прехвърлянето на света от състояние на хаос към ред е основната цел на човека. Предлагаме ви среща с модел на цялостно, универсално описание на структурата на Вселената и на целия съществуващ свят и на процесите, които протичат в човешкия живот.

Моделът на 5 елемента ни позволява точно да прогнозираме най-малките промени в жизнените процеси: здраве, взаимоотношения, бизнес и предприемачество.

Това не е всичко. Използвайки този модел, можем да получим описание на всяка система, нейните свойства, принцип на работа, естеството на вътрешните и външните напрежения и поведението й. 

Така можем да моделираме нашите ситуации и процеси. Не забравяйте,  че вие рисувате желания от вас истински живот!

Този курс е за всеки:

🔸 който иска да овладее енергията на цветовете в Нейрографика

🔸 който иска да се запознае с модела на универсалното описание на Вселената

🔸 който иска да изследва събитията от живота си в призмата на модела 5 елемента

🔸 иска да намери достъп за контрол на състоянието на съзнанието, емоциите, тялото

🔸 който иска да разрешава и работи над своите вътрешни и външни конфликти

🔸 който иска да създава и укрепва своето здравословно състояние, хармония и цялост

Цел на този курс:

✔️ Овладяване на универсалните закони за контрол на Вселената с помощта на нейрографични методи

✔️ Разбиране на модела У-Сун, структурата на взаимодействието на основните енергии/стихии

✔️ Постигане на яснота, състояние на мир и сила

✔️  Значително разширяване на полето на влияние, плануване и стратегии за преминаване през 5-те фази

✔️  Стабилизиране на личните пространства: семейство, работа, взаимоотношния

✔️ Постигане на енергиен баланс
микро и макро пространство, човекът и Вселената

След курса ще имате ключови знания за:

Цветознанието и какво приложение има в личностното развитие

Енергията и цветовете на 5-те стихии - огън, земя, метал, вода и дърво.

това как да създавате хармония на вътрешния и външния си свят

нови инструменти в нейрографското рисуване

📢 Какво получаваш: ⭐️ Курс и много повече!

Получаваш Личен профил в платформата за обучения

Можеш да се включиш в курса по всяко време и да започнеш веднага

Обучаваш се със собствено темпо и в удобно за теб време

Онлайн курсът включва 4 въвеждащи урока и 4 видео урока по 120 мин.

Получаваш обратна връзка с видео супервизия на 4 нейрографични рисунки

Не си сам в обучението: Всяка сряда, среща с Мега в ZOOM - 60 минути за въпроси и отговори за Нейрографика - следете FB месинджър

Достъп до курса имаш 365 дни, а ако си получил сертификат - достъпа ти става неограничен

Получаваш международен сертификат Ползвател на Нейрографика от Института по психология на творчеството, при успешно преминато обучение и одобрени задания със супервизии от инструктор по Нейрографика.

специална пакетна цена за всички 9 алгоритъма в обучението по Нейрографика ​

Ще получите моята подкрепа като ментор, ако искате Нейрографика да стане ваша професия

За да участвате в този курс, препоръчително е да сте преминали Основен Курс Ползвател на Нейрографика. Алгоритъм 1! 

Аз съм Мега Костова – вашият инструктор по Нейрографика,

Художник, дипломиран инструктор, специалист и естетически коуч по Нейрографика, изследовател, създател на МегАрт Център, курса “Отключи художника в теб” и метода “Рисувай с две ръце”. ⭐ Нейрографика е метод за самопомощ ⭐ Работи се лесно и приятно ⭐ Не е необходимо да имаш специални умения по рисуване ⭐ Стани творец на живота си с метода Нейрографика.  

Препоръчвам Нейрографика на всички, които са решили да изучават практики за личностни промени. Аз ще ви помогна успешно да изучите и прилагате този уникален метод както в личния живот, така и във вашия бизнес.

 🌈 Научете повече за Нейрографика

За Деветте алгоритъма в Нейрографиката

Курсът е част от цялостна програма за изучаване на този метод.

Програмата включва 9 алгоритъма, изучаване на метода Нейрографика, в които са включени 51 техники.

Усвояването им ви дава дълбока личностна трансформационна практика и техники и инструменти за управление на живота ви.

Алгоритмите на Нейрографика са свързани с решаването на стратегически проблеми, с решаването на комуникационни казуси, с техники за моделиране на личността, с концепция и реализиране на целите, с решаването на казуси и постигане на резултати, с освобождаването от ограничения, с хармонизиране на личността и психологическия комфорт, със свързване с енергията вътре в нас и с вселенските ресурси.

👉 виж всички сертифицирани курсове >