fbpx

Как да се подготвим за супервизия и Шаблон

Четири точки на вниманиетo:

1. Наблюдавате промяната на това което виждате.
2. Наблюдавате промяната на чувствата и емоциите.
3. Наблюдавате промяната на физическите усещания и какви сигнали ви дава тялото.
4. Наблюдавате промяната на смисъла, мислите и изводите.

В описанието можете да добавите и вашите въпроси

Шаблон на описанието:

Копирайте текста от шаблона и го дублирайте като коментар заедно с файла – вашата рисунка за супервизия накрая на всеки урок. Прочетете упътванията, които са в червен текст и след това ги изтрийте. 

Моля, напишете точната формулировка на темата, която сте написали на гърба на рисунката и броя на думите за активация. Добавете във всяка точка вашето описание на наблюденията на четирите фокуса на вниманието:

  • наблюдения за трансформациите които виждам в рисунката,
  • наблюдения за промяната на чувствата и емоциите които изпитвам,
  • наблюдения за усещания в тялото,
  • наблюдения в промяната на смисъла на темата и осъзнавания. 

Името на алгоритъма:

1. Тема 0.1 и думи на активацията:
2. Композиция
3. Слепване с окръгляне:
4. Интеграция:
4.1. Фигура и фон:
4.2. Архетипиране:
5. Линиите на полето:
6. Фиксация:
7. НОВА точка Стилизация:
8. Обобщения:
8.1. Тема 0.2 и думи във втората активация:
8.2. Събития и резултати:

Най новата точка в базовия алгоритъм е СТИЛИЗАЦИЯ. Това е последни доработки за достигане на естетическа красота и достатъчност. Да се до окръгля ако трябва някъде, добавяне на цвят ако почувствате нужда. Тук обмисляте обобщението. Анализирайте как се е трансформирала първоначалната ТЕМА 0.1 в ТЕМА 0.2. 

В последната точка опишете макар и незабележими събития, които са се случили вследствие на вашата нейрографична рисунка. Разбира се, тук добавете най-вече резултатите, ако има такива 🙂