fbpx

Срещи в ZOOM - ще бъда винаги до вас.

Ежеседмично има срещи с Меглена Костова за всички въпроси, помощ, възможност за показване на конкретна рисунка, коментари и обратна връзка. Следете Фейсбук страницата Мега Нейрографика или последвайте линка https://courses.megart.bg/courses/zoom-meeting/

Продължете да учите

Във Вашия Профил може да прибавяте още уъркшопи и Алгоритми на Нейрографиката, като ще ползвате специални цени като вече сертифициран  Ползвател 
вижте всички актуални курсове https://courses.megart.bg