fbpx

Качете рисунка за супервизия

За да получите обратна връзка за вашата Нейрографика – супервизия, моля добавете към рисунката и следното описание на вашата работа: 

 1. Преминали ли сте курсове по Нейрографика, кои Алгоритми и при кой инструктор.
 2. Направете кратко описание по нейрографичната рисунката:
  • Темата по която сте рисували вашата рисунка.
  • Коя техника/алгоритъм сте рисували.
  • Кратко описание на последователността по която сте рисували. 
  • Опишете – какво виждате, какво чувствате, какво усещате и какво мислите по време на рисуването на вашата рисунка.i

Как да качите рисунката и описанието за супервизия

 • Стъпка 1: Натиснете бутон (преглед) и избери рисунката. 
 • Стъпка 2: Натиснете бутон (качи) за да я добавите в платформата.
 • Стъпка 3:  Натиснете бутон (коментари) и в новоотвореното сиво поле добавете вашето описание.