fbpx

ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА!!!! Какво ОЩЕ трябва дa знаете за обучението Ви в МегАрт Център

За успешно завършване на всеки курс, да усвоите всички знания, които са ви необходими за да рисувате за свои нужди по ваши актуални теми и казуси и за да получите сертификат или за да завършите курса си, трябва да знаете:

 1. Всеки КУРС в началото има ВЪВЕЖДАЩИ УРОЦИ и трябва да да се запознаете с информацията в тях и ръчно да отбележите всички от тях с бутон “ЗАВЪРШЕНО” (маркирате завършено).  
 2. Същинското обучение във всеки курс са ВИДЕО УРОЦИТЕ.
  • Видеоуроците са записани предварително: На база опита и работа в курсове “на живо” най-често срещаните коментари са: “Не ми стигна времето да си довърша рабоата”, “не чух… не разбрах какво да правя..”… а.. групата курсисти не може да изчаква и преповтаря. А в онлайн курс с видеоуроци имате възможността да преглеждате отново материала, да връщате, да спирате, да рисувате в удобно за вас време и сутиация, да премисляте или да довършите дори и в друг ден вашата рисунка. Имате комфорт, че времето не ви притиска, и спокойно, самостоятелно, можете да практикувате в удобно за вас време и колкото пъти желаете. Всяка нейрографика е различна и можете да рисувате по една техника неограничен брой теми.
  • Достъп: Всеки курс има индивидуален достъп вижте тук  – повече практика, повече обратна връзка, повече време. Всеки курс без сертификат има достъп от 2 месеца. Сертифицирани курсове по Нейрографика са с достъп 365 дни. Авторски уъркшопи Нейрографика имат достъп от 6 месеца. Всеки абонамет осигурява достъп според абонаментния план избран при плащане. Менторската програма има неограничен достъп.
  • Oбратна връзка – всеки обучаващ се има възможност обратна връзка със своя инструктор. Обратната връзка и работата с инструктор ви застрахова срещу грешки и предоставя чудесна възможност да подобрите работата си. 1) Супервизията – когато предавате рисунка и получавате обратна връзка с видеосупервизия; 2) онлайн срещите с инструктор Меглена Костова; 3) messenger чат за обучаващите в МегАрт Център
 3. Супервизия. Уроците съдържат практически задачи. За да усвоявате успешно материала и да имате желаните резултати.
  • Във един сертифициран курс можете да предадете по 4 рисунки за супервизия. В рамките на седем дни вие ще получите по имейл видео обратната връзка – инструкторът коментира изпълнените задачи, посочва грешки, одобрява или иска да преработите/довършите работата си. Обърнете внимание на препоръките от супервизията и можете отново да изпратите преработената рисунка.
  • Всяка рисунка трябва да е придружена с описание на процеса (виж указания за предаване на задание и шаблона. който можете да ползвате)
  • Вашите въпроси, свързани с урока можете да зададете и с описанието на предаденото задание за супервизия, или се включете е ZOOM срещите ни (имате в профила “Среща в ZOOM” и актуални съобщения в чата и FB групата кога и как), където на живо се срещаме всяка седмица.
 4. Допълнителни супервизии на останалите техники от курса или други ваши рисунки можете да си поръчате допълнителна супервизия.
 5. Мега КЛУБ по Нейрографика. Ако желаете регулярно да рисувате Нейрографика по интересни и актуални теми, може да се абонирате в Мега КЛУБ по Нейрографика,   в който всяка седмица рисуваме по избрана от вас тема
 6. Лична консултация. Има случаи, в които имате нужда от лична консултация, например за формулиране на темата, по която ще рисувате или определяне на точния алгоритъм за даден казус, който искате да разрешите. Тогава можете да си поръчате лична консултация.
 7. Личен алгоритъм. Ако темата, по която искате да постигнете резултати, е много важна и специална за вас, може да ви се изготви ЛИЧЕН АЛГОРИТЪМ по конкретен ваш казус. Заявяте лична консултация или изберете Менторска програма.
 8. Менторска програма с Мега костова и метода нейрографика “Реализирай своя успех”. Индивидуалната програма е  за теб, ако си готов да инвестираш в себе си, за да изследваш своята вътрешна вселена, интереси и амбиции. И с моята помощ да структурираме план за реализацията на своите цели. Аз, Меглена Костова, като инструктор по Нейрографика на Института по психология на творчеството и ментор в твоето предизвикателство, имам за цел да подпомогна твоя път на развитие. Повече>>