fbpx

Предаване на задание към урока

За да получите супервизия и да преминете този урок трябва да представите вашата рисунка придружена с описание, стъпка по стъпка от базовият алгоритъм с  наблюденията ви по четирите точки на вниманието.

  • Стъпка 1: Натиснете бутон (преглед) и избери рисунката. 
  • Стъпка 2: Натиснете бутон (качи) за да я добавите в платформата.
  • Стъпка 3:  Натиснете бутон (коментари) и в новоотвореното сиво поле добавете вашето описание. Може да копирате шаблона от тук.

За да получите супервизия и сертификат, всяка рисунка трябва да има кратко описание на процеса. Използвайте шаблона за стъпките на базовия алгоритъм. До седем дни ще получите на мейла си видео супервизията с обратна връзка и препоръки. 

Предупреждавам! Системата за предаване на заданията е настроена, ако до три месеца не предадете цялото задание – рисунка плюс описание, системата може автоматично да изтрие заданията.